http://library.udon.ml.ac.th/news_show.php?nid=81

วันที่ 09/07/2562 นางประทุมมา เบ้าทองหล่อ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ มอบเสื้อผ้าให้ห้องสมุดประชาชน"เฉลิมราชกุมารี"จังหวัดอุดรธานี เพื่อนำบริจาคสู่ชุมชนต่อไป จำนวน 2 ถุง