โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ กศน.ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์