สมัครเรียนกศน.อำเภอปราสาท ทางออนไลน์

http://plai.nfeprasat.ac.th/reg.php