กศน.ตำบลไพล

เชิญชวนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า19(COVID-19)

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเลือดของโรงพยาบาลทุกแห่ง