นางอรสา สุภารี ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอปราสาท พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันจัดทำ Face Shield มอบให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข, สถานีตำรวจในอำเภอปราสาท เพื่อที่จะได้นำไปใช้เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .

 

http://nfeprasat.ac.th/nfe.php?n=45